وېشنيزه انتونوريم

د باغونو سره مشهور دی د اتورتیا کومه نوعه ده
انتونوريم

د باغونو سره مشهور دی د اتورتیا کومه نوعه ده

انتونوريم هم د فومومينو ګل په نوم هم يادېږي. د ګلونو چوغندر یا رومبی د نباتاتو ترمنځ د اتورتیا مختلف ډولونه دي او دا مشهوروي. ایا ته پوهیږئ؟ انتونوريم تقريبا په زر زرو ډولونو کې پيژندل کيږي، چې له دې جملې څخه په باغ کې 100 کرل شوي او تر 30 پورې يې په کور کې کرل شوي دي. د انور انتورتیا ګلونه په دریو ګروپونو وېشل شوي دي: شنه پاڼې، کڅوړي او ګل کول.

ادامه مطلب
Загрузка...
انتونوريم

د باغونو سره مشهور دی د اتورتیا کومه نوعه ده

انتونوريم هم د فومومينو ګل په نوم هم يادېږي. د ګلونو چوغندر یا رومبی د نباتاتو ترمنځ د اتورتیا مختلف ډولونه دي او دا مشهوروي. ایا ته پوهیږئ؟ انتونوريم تقريبا په زر زرو ډولونو کې پيژندل کيږي، چې له دې جملې څخه په باغ کې 100 کرل شوي او تر 30 پورې يې په کور کې کرل شوي دي. د انور انتورتیا ګلونه په دریو ګروپونو وېشل شوي دي: شنه پاڼې، کڅوړي او ګل کول.
ادامه مطلب
Загрузка...