وېشنيزه د اپیل ونې پاملرنې

د مڼو د باندی د موټرو عمده لاملونه په مڼه کی
د اپیل ونې پاملرنې

د مڼو د باندی د موټرو عمده لاملونه په مڼه کی

دا یو ستونزمن کار دی چې هغه څوک پیدا کړي چې د مڼو په څیر د داسې میوو شتون شتون نه لري. Красные, желтые и зеленые плоды богаты витаминами и микроэлементами, а кроме этого, могут избавить от огромного количества болезней. Однако, несмотря на распространенность и простоту культивации, далеко не у всех получается собрать щедрый урожай ароматных плодов, и виной тому не отсутствие завязи на деревьях или погодные катаклизмы, а различные болезни и вредители.

ادامه مطلب
Загрузка...
د اپیل ونې پاملرنې

د مڼو د باندی د موټرو عمده لاملونه په مڼه کی

دا یو ستونزمن کار دی چې هغه څوک پیدا کړي چې د مڼو په څیر د داسې میوو شتون شتون نه لري. Красные, желтые и зеленые плоды богаты витаминами и микроэлементами, а кроме этого, могут избавить от огромного количества болезней. Однако, несмотря на распространенность и простоту культивации, далеко не у всех получается собрать щедрый урожай ароматных плодов, и виной тому не отсутствие завязи на деревьях или погодные катаклизмы, а различные болезни и вредители.
ادامه مطلب
Загрузка...