وېشنيزه د مڼو ونې د منځنۍ پښو لپاره

د مڼو د ونو ډولونه د منځنۍ بډ - د لمر ګرم معجزه لپاره
د مڼو ونې د منځنۍ پښو لپاره

د مڼو د ونو ډولونه د منځنۍ بډ - د لمر ګرم معجزه لپاره

ښایي داسې څوک نه وي چې د مڼو د خوږو خوږ خوندیتوب خوښ نه کړي. مڼه یو ډیر پخوانی ميوه ده او همداشان ډیره ګټوره ده. دا ميوه د ډیری پرانیانو او کالو په مینځ کې شاملیږي، د آدم او حوا د لومړنۍ بائبلې افسانې سره پیل کیږي. نه یواځې یو سیب افسانوي او ښایسته میوه شوې، چې په ډیرو کلیوالو کې ښکاري.

ادامه مطلب
Загрузка...
د مڼو ونې د منځنۍ پښو لپاره

د مڼو د ونو ډولونه د منځنۍ بډ - د لمر ګرم معجزه لپاره

ښایي داسې څوک نه وي چې د مڼو د خوږو خوږ خوندیتوب خوښ نه کړي. مڼه یو ډیر پخوانی ميوه ده او همداشان ډیره ګټوره ده. دا ميوه د ډیری پرانیانو او کالو په مینځ کې شاملیږي، د آدم او حوا د لومړنۍ بائبلې افسانې سره پیل کیږي. نه یواځې یو سیب افسانوي او ښایسته میوه شوې، چې په ډیرو کلیوالو کې ښکاري.
ادامه مطلب
Загрузка...