وېشنيزه د انګورو حاصل

د ویناوټ کښت کول د پاملرنې خورا مهم او د پام وړ مرحله ده.
د انګورو حاصل

د ویناوټ کښت کول د پاملرنې خورا مهم او د پام وړ مرحله ده.

په باغ کې د ونې د بریالي ودې او د ونو ميوه کول، دوی باید د هغوی پاملرنه او ساتنه وکړي. د دغه ډول پاملرنې یو له مهمو پړاوونو څخه د باغونو ونې ښیې. دا قاعده د زردالو ونې بې باوره نه کوي، کوم چې ډیر روښانتیا لري او ګرمې پیړې لري، مګر په عین وخت کې ډیر لچک لرونکي څانګې.

ادامه مطلب
Загрузка...
د انګورو حاصل

د ویناوټ کښت کول د پاملرنې خورا مهم او د پام وړ مرحله ده.

په باغ کې د ونې د بریالي ودې او د ونو ميوه کول، دوی باید د هغوی پاملرنه او ساتنه وکړي. د دغه ډول پاملرنې یو له مهمو پړاوونو څخه د باغونو ونې ښیې. دا قاعده د زردالو ونې بې باوره نه کوي، کوم چې ډیر روښانتیا لري او ګرمې پیړې لري، مګر په عین وخت کې ډیر لچک لرونکي څانګې.
ادامه مطلب
Загрузка...