وېشنيزه د منی خزروس

د منی د کریروس اصلي ډولونه
د منی خزروس

د منی د کریروس اصلي ډولونه

د منی د کریروس ګل یو کلن کلن بوټ دی، د کوم بل نوم کولیوموم دی. دا نبات د څو کلن کورنی استازی دی، د ګلابو یو کلن ډوله. په آسیا کې تر ټولو ډیر عام کولموم) منځنۍ او لویدیځ (، افریقا (شمال)، اروپا، د مدیترانیا. د ګل څخه 60 ډوله ډولونه معلوم شوي او بیان شوي دي.

ادامه مطلب
Загрузка...
د منی خزروس

د منی د کریروس اصلي ډولونه

د منی د کریروس ګل یو کلن کلن بوټ دی، د کوم بل نوم کولیوموم دی. دا نبات د څو کلن کورنی استازی دی، د ګلابو یو کلن ډوله. په آسیا کې تر ټولو ډیر عام کولموم) منځنۍ او لویدیځ (، افریقا (شمال)، اروپا، د مدیترانیا. د ګل څخه 60 ډوله ډولونه معلوم شوي او بیان شوي دي.
ادامه مطلب
Загрузка...