وېشنيزه بډلي داود

د بڼی عمده ډولونه په باغونو کی کرل کیږی
بډلي داود

د بڼی عمده ډولونه په باغونو کی کرل کیږی

بډلي یا بډلیا (د لاتیني بوټیلا څخه) د ګل ګل کولو یا نیمه سنګر رنګه بوټو څخه عبارت دی) د حبوبوس نباتات هم شتون لري (د نریچینکوف له کورنۍ څخه. ایا ته پوهیږئ؟ بډلي د انګلیسي بوټینټیسټ ای. دا د منی د لمر په نامه هم یادیږي (د بودیجې انفراسسیسونه د للیزونو کلسترونه)، د تیتلیانو لپاره مقناطیسي او د غاښ ونې (د ګلونو خوشې کیدو سره د تیتلیانو لخوا ګرده شوی).

ادامه مطلب
Загрузка...
بډلي داود

د بڼی عمده ډولونه په باغونو کی کرل کیږی

بډلي یا بډلیا (د لاتیني بوټیلا څخه) د ګل ګل کولو یا نیمه سنګر رنګه بوټو څخه عبارت دی) د حبوبوس نباتات هم شتون لري (د نریچینکوف له کورنۍ څخه. ایا ته پوهیږئ؟ بډلي د انګلیسي بوټینټیسټ ای. دا د منی د لمر په نامه هم یادیږي (د بودیجې انفراسسیسونه د للیزونو کلسترونه)، د تیتلیانو لپاره مقناطیسي او د غاښ ونې (د ګلونو خوشې کیدو سره د تیتلیانو لخوا ګرده شوی).
ادامه مطلب
Загрузка...