وېشنيزه کاراموم

په کور کې د غوټۍ وده څنګه کولی شي
کاراموم

په کور کې د غوټۍ وده څنګه کولی شي

کله چې موږ د قاموس په اړه خبرې کوو، نو لومړی یې، مساله یادیدل کیږي، د کوکنارو کښت ډیر لرې پروت دی. په هرصورت، دلامام هم یو ښکلی نبات دی چې ښکلی پاڼې او ګلونه لري. له دې مقالې څخه به تاسو د پوښتنو ځوابونو ته ځواب درکړو چې څنګه په کور کې د زړه د کښت او د دې لپاره اړتیا لرئ.

ادامه مطلب
Загрузка...
کاراموم

په کور کې د غوټۍ وده څنګه کولی شي

کله چې موږ د قاموس په اړه خبرې کوو، نو لومړی یې، مساله یادیدل کیږي، د کوکنارو کښت ډیر لرې پروت دی. په هرصورت، دلامام هم یو ښکلی نبات دی چې ښکلی پاڼې او ګلونه لري. له دې مقالې څخه به تاسو د پوښتنو ځوابونو ته ځواب درکړو چې څنګه په کور کې د زړه د کښت او د دې لپاره اړتیا لرئ.
ادامه مطلب
Загрузка...