وېشنيزه کلوریسوسس

په انور نباتاتو کې د کلوروزیس سره څنګه چلند کول
کلوریسوسس

په انور نباتاتو کې د کلوروزیس سره څنګه چلند کول

په کور کې د آرامۍ او آرامۍ فضا رامنځته کولو لپاره، تاسو کولی شئ په انفرادي توګه د انور نباتاتو څخه کار واخلئ، ځکه چې دوی د کورنیو داخلي برخې دي. ډیری وخت، یو لوړ آرشیف اغیزه د ناروغیو او آفتونو زیانمننې او حساسیت څرګندوي. یو له ډیرو عام ناروغیو څخه د نبات کلوروزیز دی، او د کوم دلیلونو سبب کیږي، او څنګه د سم درملنې انتخاب وکړئ - موږ به اوس دا ترتیب کړو.

ادامه مطلب
Загрузка...
کلوریسوسس

په انور نباتاتو کې د کلوروزیس سره څنګه چلند کول

په کور کې د آرامۍ او آرامۍ فضا رامنځته کولو لپاره، تاسو کولی شئ په انفرادي توګه د انور نباتاتو څخه کار واخلئ، ځکه چې دوی د کورنیو داخلي برخې دي. ډیری وخت، یو لوړ آرشیف اغیزه د ناروغیو او آفتونو زیانمننې او حساسیت څرګندوي. یو له ډیرو عام ناروغیو څخه د نبات کلوروزیز دی، او د کوم دلیلونو سبب کیږي، او څنګه د سم درملنې انتخاب وکړئ - موږ به اوس دا ترتیب کړو.
ادامه مطلب
Загрузка...