وېشنيزه د تاریخ کټ

په کور کې د تاریخ کجکي پاملرنې لپاره مقررات
د تاریخ کټ

په کور کې د تاریخ کجکي پاملرنې لپاره مقررات

د طبیعی شرایطو سره سم، د نیالګی کالی د پیاوړی ونو سره پیاوړی ونو ته وده کوی. د ځمکی نباتات ګرم افریقی او هند په پام کی نیسی. دا معلومه ده چې یو ونې کولی شي د تودوخې او ګرمو شرایطو سره د یو سوه پنځوس کلونو لپاره ژوند وکړي. په کور کې د ودې لپاره غوره شرایط په کور کې د خامې ونې کښت کول، دا اړینه ده چې دا د ډیری آرام دہ شرایطو برابرول.

ادامه مطلب
Загрузка...
د تاریخ کټ

په کور کې د تاریخ کجکي پاملرنې لپاره مقررات

د طبیعی شرایطو سره سم، د نیالګی کالی د پیاوړی ونو سره پیاوړی ونو ته وده کوی. د ځمکی نباتات ګرم افریقی او هند په پام کی نیسی. دا معلومه ده چې یو ونې کولی شي د تودوخې او ګرمو شرایطو سره د یو سوه پنځوس کلونو لپاره ژوند وکړي. په کور کې د ودې لپاره غوره شرایط په کور کې د خامې ونې کښت کول، دا اړینه ده چې دا د ډیری آرام دہ شرایطو برابرول.
ادامه مطلب
Загрузка...