وېشنيزه د هالنډي کچالو مخنیوی تکنالوژي

د هالینډ تکنالوژی په کارولو سره د کچالو د کښت لپاره زده کړه
د هالنډي کچالو مخنیوی تکنالوژي

د هالینډ تکنالوژی په کارولو سره د کچالو د کښت لپاره زده کړه

هر باغبان دلته آلو وده کوي، مګر له لسو څخه یوازې یو تن ښه حاصلات ترلاسه کوي. په ټوله کې، موږ ټولو ته عادي یاست، دا دا بوټین خورا خورا حساس نه دی. مګر، ډیری وخت دا پیښیږي چې پرته له کومې هڅې او پایلې نه ترالسه کیږي. نن موږ غواړو چې په تفصیل سره د آلو د کښت او ځانګړتیاوې په تفصیل سره د هالینډ ټیکنالوژۍ په مرسته.

ادامه مطلب
Загрузка...
د هالنډي کچالو مخنیوی تکنالوژي

د هالینډ تکنالوژی په کارولو سره د کچالو د کښت لپاره زده کړه

هر باغبان دلته آلو وده کوي، مګر له لسو څخه یوازې یو تن ښه حاصلات ترلاسه کوي. په ټوله کې، موږ ټولو ته عادي یاست، دا دا بوټین خورا خورا حساس نه دی. مګر، ډیری وخت دا پیښیږي چې پرته له کومې هڅې او پایلې نه ترالسه کیږي. نن موږ غواړو چې په تفصیل سره د آلو د کښت او ځانګړتیاوې په تفصیل سره د هالینډ ټیکنالوژۍ په مرسته.
ادامه مطلب
Загрузка...