وېشنيزه د آلمان مډالر

د پاټک مشهور ډولونه او ګټورې ځانګړتیاوې
د آلمان مډالر

د پاټک مشهور ډولونه او ګټورې ځانګړتیاوې

میډرر د زرغون د ونې ونې دی چې میوه یې زردالو سره ورته وي. دننه دلته څلور هډوکي دي. د ونې لوړوالى 10 متره وي، پاڼې پاخه دي. د مڼو پوټکۍ ډیره ګوته ده، مګر دننه نرمه او خامه ده، دا د ذایعاتو لپاره د مڼو، زردالو او تودو بارو ترکیب دی.

ادامه مطلب
Загрузка...
د آلمان مډالر

د پاټک مشهور ډولونه او ګټورې ځانګړتیاوې

میډرر د زرغون د ونې ونې دی چې میوه یې زردالو سره ورته وي. دننه دلته څلور هډوکي دي. د ونې لوړوالى 10 متره وي، پاڼې پاخه دي. د مڼو پوټکۍ ډیره ګوته ده، مګر دننه نرمه او خامه ده، دا د ذایعاتو لپاره د مڼو، زردالو او تودو بارو ترکیب دی.
ادامه مطلب
Загрузка...