وېشنيزه انګور د ماسکو سیمې لپاره

د مسکو د سیمې لپاره غوره انګور
انګور د ماسکو سیمې لپاره

د مسکو د سیمې لپاره غوره انګور

انګور اوږدې مودې له مرکزي او شمالي سیمو څخه د استوګنو لپاره غیرمعمولي دي. له هرڅه، حتی د لنډې دوبي دورې سره، دا ممکنه ده چې نه یواځې د چټک پخېدو موده، بلکې د ډیر ښه خوند سره هم واخلئ. په عين حال کې، هرې سيمې د اګرونومي ځانګړتياوې لري. د بیلګې په توګه، کله چې د ماسکو په سیمه کې انګور وکرئ، ډیر پام باید خورا مهم ګټو ته ورکړل شي: په داسې شرایطو کې، د انګورو ډیری ناروغۍ ځان څرګند نه کوي، او آفتونه ډیر فعال نه دي.

ادامه مطلب
Загрузка...
انګور د ماسکو سیمې لپاره

د مسکو د سیمې لپاره غوره انګور

انګور اوږدې مودې له مرکزي او شمالي سیمو څخه د استوګنو لپاره غیرمعمولي دي. له هرڅه، حتی د لنډې دوبي دورې سره، دا ممکنه ده چې نه یواځې د چټک پخېدو موده، بلکې د ډیر ښه خوند سره هم واخلئ. په عين حال کې، هرې سيمې د اګرونومي ځانګړتياوې لري. د بیلګې په توګه، کله چې د ماسکو په سیمه کې انګور وکرئ، ډیر پام باید خورا مهم ګټو ته ورکړل شي: په داسې شرایطو کې، د انګورو ډیری ناروغۍ ځان څرګند نه کوي، او آفتونه ډیر فعال نه دي.
ادامه مطلب
Загрузка...