وېشنيزه د پښو کڅوړه

د پاڼی د کڅوړو د کښت ځانګړتیاوې
د پښو کڅوړه

د پاڼی د کڅوړو د کښت ځانګړتیاوې

د سبزیجاتو تولید په چټکتیا سره د ونو کښت د ننګونې په توګه ګڼل کیږي. دا د اوږدمهاله وده موسم لري او په عین وخت کې د تودوخې او سړه هوا خورا مقاومت لري. له همدې امله ځینې بزګران د ودې لپاره ډیر ستونزمن کوي. څنګه د پاڼی د کڅوړو وده کول - په دې بیاکتنه کې ولولئ. د پاڼی د کڅوړی جغرافیه جریان یو څو کلن نبات دی چې د امبر کورنۍ ته اړه لري.

ادامه مطلب
Загрузка...
د پښو کڅوړه

د پاڼی د کڅوړو د کښت ځانګړتیاوې

د سبزیجاتو تولید په چټکتیا سره د ونو کښت د ننګونې په توګه ګڼل کیږي. دا د اوږدمهاله وده موسم لري او په عین وخت کې د تودوخې او سړه هوا خورا مقاومت لري. له همدې امله ځینې بزګران د ودې لپاره ډیر ستونزمن کوي. څنګه د پاڼی د کڅوړو وده کول - په دې بیاکتنه کې ولولئ. د پاڼی د کڅوړی جغرافیه جریان یو څو کلن نبات دی چې د امبر کورنۍ ته اړه لري.
ادامه مطلب
Загрузка...