وېشنيزه مارجور

وده او د روغ مارجورم بوټي ساتنه
مارجور

وده او د روغ مارجورم بوټي ساتنه

د زاړه وختونو راهیسې، مارجور د خلکو له خوا د مصالحې په توګه کارول کیږي، چې د خوندیتوب خوندیتوب او ډیری ډوډۍ ته او یو د درملو یو روښانه ارام اضافه کوي، چې د عصبي سیسټم مینځ ته راوړي او مثبت مثبت رویه کوي. له دې کبله، په باغونو کې د مارجورم کښت نن ورځ خورا مشهور شو.

ادامه مطلب
Загрузка...
مارجور

وده او د روغ مارجورم بوټي ساتنه

د زاړه وختونو راهیسې، مارجور د خلکو له خوا د مصالحې په توګه کارول کیږي، چې د خوندیتوب خوندیتوب او ډیری ډوډۍ ته او یو د درملو یو روښانه ارام اضافه کوي، چې د عصبي سیسټم مینځ ته راوړي او مثبت مثبت رویه کوي. له دې کبله، په باغونو کې د مارجورم کښت نن ورځ خورا مشهور شو.
ادامه مطلب
Загрузка...