وېشنيزه ټوټه کول

په کانتینرونو کې Gladiolus: وده او پاملرنه
ټوټه کول

په کانتینرونو کې Gladiolus: وده او پاملرنه

په زیاتیدونکې توګه، gladioli نه یوازې د باغ لپاره، بلکې د بالک لپاره، پرانیستې یا بډنډ، arbors. په کانټینرونو، بوټو او بوټو کې، ګلونه د اصلي ګولیو سره ریفریش کړکۍ، لوګسیاس او باغ باغونه. د ګلدولیوس لپاره د نباتاتو د کښت کولو کړنالرې په ګوتو یا کانتینرونو کې د Gladiolus وده کول، تاسو اړتیا لرئ چې د دې لپاره مناسب نوعیت غوره کړئ.

ادامه مطلب
Загрузка...
ټوټه کول

په کانتینرونو کې Gladiolus: وده او پاملرنه

په زیاتیدونکې توګه، gladioli نه یوازې د باغ لپاره، بلکې د بالک لپاره، پرانیستې یا بډنډ، arbors. په کانټینرونو، بوټو او بوټو کې، ګلونه د اصلي ګولیو سره ریفریش کړکۍ، لوګسیاس او باغ باغونه. د ګلدولیوس لپاره د نباتاتو د کښت کولو کړنالرې په ګوتو یا کانتینرونو کې د Gladiolus وده کول، تاسو اړتیا لرئ چې د دې لپاره مناسب نوعیت غوره کړئ.
ادامه مطلب
Загрузка...