وېشنيزه کښت کول سپیره

کله چې او څنګه د سپړیو سپرایه وکرئ، د بوټو لپاره پاملرنه قواعد
کښت کول سپیره

کله چې او څنګه د سپړیو سپرایه وکرئ، د بوټو لپاره پاملرنه قواعد

د سپیریا جینس د منظوری ډیزاین لپاره د طبیعت ارزښتناکه ډالۍ ده. د دې جین هر غړی حیرانتیا لري چې د بوش بڼه، د څانګو رنګ، پاڼي، د افراطیت شکل او رنګ. ترټولو چټک باغبان به هغه ډول پیدا کړي چې د هغه اړتیاوې پوره کوي. د سپیره ګړ ډوچا په سپیره کې د سپیریا کښت کول یو بوټو دی چې د چټک ودې او اوږده ګل لپاره) د نیمایي میاشتو لپاره (د پام وړ دی.

ادامه مطلب
Загрузка...
کښت کول سپیره

کله چې او څنګه د سپړیو سپرایه وکرئ، د بوټو لپاره پاملرنه قواعد

د سپیریا جینس د منظوری ډیزاین لپاره د طبیعت ارزښتناکه ډالۍ ده. د دې جین هر غړی حیرانتیا لري چې د بوش بڼه، د څانګو رنګ، پاڼي، د افراطیت شکل او رنګ. ترټولو چټک باغبان به هغه ډول پیدا کړي چې د هغه اړتیاوې پوره کوي. د سپیره ګړ ډوچا په سپیره کې د سپیریا کښت کول یو بوټو دی چې د چټک ودې او اوږده ګل لپاره) د نیمایي میاشتو لپاره (د پام وړ دی.
ادامه مطلب
Загрузка...