وېشنيزه پلاوم

د کرنې وده: ځانګړتیاوې او پاملرنه
پلاوم

د کرنې وده: ځانګړتیاوې او پاملرنه

د اوږدې مودې لپاره رشغ کرل شوي. دا خورا لږ دی چې د هغه چا سره لیدنه وکړي کوم چې دا ګران او سوختري بیره نه خوښوي. Plums په هرځای کې کارول کیږي: دوی خورا خوشبخته کمپیوټري، جام، ساتي او سټیس جوړوي. پلایمونه منجمد او وچ شوي دي. او هغه څوک چې کوټین لري، کولی شي د ځانګړو هڅو پرته، د پلاوم ډول ډول ډولونه وده وکړي.

ادامه مطلب
Загрузка...
پلاوم

د کرنې وده: ځانګړتیاوې او پاملرنه

د اوږدې مودې لپاره رشغ کرل شوي. دا خورا لږ دی چې د هغه چا سره لیدنه وکړي کوم چې دا ګران او سوختري بیره نه خوښوي. Plums په هرځای کې کارول کیږي: دوی خورا خوشبخته کمپیوټري، جام، ساتي او سټیس جوړوي. پلایمونه منجمد او وچ شوي دي. او هغه څوک چې کوټین لري، کولی شي د ځانګړو هڅو پرته، د پلاوم ډول ډول ډولونه وده وکړي.
ادامه مطلب
Загрузка...