وېشنيزه د ګلاب ګلونه

کوم ګرافونه چې د ګلابو باغي کښت کوي کله چې تر ټولو زیات وي
د ګلاب ګلونه

کوم ګرافونه چې د ګلابو باغي کښت کوي کله چې تر ټولو زیات وي

باغونه د نمو د ګلابو په وخت کې ډیری غلطي کوي چې د غنمو د پراختیا، د ودې نښې او د رنګ ضایع المل کیږي. په دې مقاله کې موږ تشریح کوو چې ولې د ګلابو رنګونه د ګل په څیر، د هایپوتوتیا یا د رڼا نشتوالی په ګل باندې اغیزه کوي. ایا ته پوهیږئ؟ ګلاب د ټولو ډولونو او ډولونو لپاره یو مجموعي نوم دی چې د ګلشین جینس غړیتوب لري.

ادامه مطلب
Загрузка...
د ګلاب ګلونه

کوم ګرافونه چې د ګلابو باغي کښت کوي کله چې تر ټولو زیات وي

باغونه د نمو د ګلابو په وخت کې ډیری غلطي کوي چې د غنمو د پراختیا، د ودې نښې او د رنګ ضایع المل کیږي. په دې مقاله کې موږ تشریح کوو چې ولې د ګلابو رنګونه د ګل په څیر، د هایپوتوتیا یا د رڼا نشتوالی په ګل باندې اغیزه کوي. ایا ته پوهیږئ؟ ګلاب د ټولو ډولونو او ډولونو لپاره یو مجموعي نوم دی چې د ګلشین جینس غړیتوب لري.
ادامه مطلب
Загрузка...