وېشنيزه سریکینیا

د سریکینیم لیست
سریکینیا

د سریکینیم لیست

د سرتوټین د کورنۍ نباتات په صحیح ډول د سرطان نباتات ویل کیږي. دوی کولی شي د حشراتو او کوچنیو حیواناتو څارنه وکړي د ځانګړو اصولو پاڼو سره. د انسټیټیزم د مرستې سره د ښکارې هضم واقع کیږي. دا د تغذیې یوه بله سرچینه ده، پرته له دې چې د نبات وده او وده په بشپړه توګه نه شي لیږدولای.

ادامه مطلب
Загрузка...
سریکینیا

د سریکینیم لیست

د سرتوټین د کورنۍ نباتات په صحیح ډول د سرطان نباتات ویل کیږي. دوی کولی شي د حشراتو او کوچنیو حیواناتو څارنه وکړي د ځانګړو اصولو پاڼو سره. د انسټیټیزم د مرستې سره د ښکارې هضم واقع کیږي. دا د تغذیې یوه بله سرچینه ده، پرته له دې چې د نبات وده او وده په بشپړه توګه نه شي لیږدولای.
ادامه مطلب
Загрузка...