وېشنيزه د تخم درملنه

د استعمال لپاره لارښوونې "تخم" څنګه کارول کیږي
د تخم درملنه

د استعمال لپاره لارښوونې "تخم" څنګه کارول کیږي

A "تخم" د طبیعي اجزاو پر بنسټ جوړ شوی د نباتاتو د ودې او مصؤونیت محرک دی. دا مخدره توکي د تیوبرونو، بلبونو او تخمونو د درملنې لپاره کارول کیږي. د جوړښت سره د درملنې وروسته، د تنفس قوت زیاتوي، تنفس وده کوي او د نبات د ودې شدت د سبزیجاتو په مرحله کې زیاتوي.

ادامه مطلب
Загрузка...
د تخم درملنه

د استعمال لپاره لارښوونې "تخم" څنګه کارول کیږي

A "تخم" د طبیعي اجزاو پر بنسټ جوړ شوی د نباتاتو د ودې او مصؤونیت محرک دی. دا مخدره توکي د تیوبرونو، بلبونو او تخمونو د درملنې لپاره کارول کیږي. د جوړښت سره د درملنې وروسته، د تنفس قوت زیاتوي، تنفس وده کوي او د نبات د ودې شدت د سبزیجاتو په مرحله کې زیاتوي.
ادامه مطلب
Загрузка...