وېشنيزه د تخمونو لپاره د خاوری

آیا دا د ګولۍ په بټیو کې د کرلو تخمونو ارزښت لري
د تخمونو لپاره د خاوری

آیا دا د ګولۍ په بټیو کې د کرلو تخمونو ارزښت لري

ډیری خلک غواړي خپل تخمونه کښت کړي. دا پروسه داخليږي او نیول کیږي، دا امکان لري چې د میکانیزم او انکشاف د تنفس څارنه وکړي. په دې حالت کې، هر باغدار غواړي چې پیاوړي تخمونه ولري ترڅو د قوي ریډ سیسټم سره. په یوه کلمه کې، هغه څوک چې ښه حاصلات ورکوي او په هغې کې پانګې اچونې مالي او کار لګښتونه به هم توجیه کړي، او همدا راز هغه وخت چې مصرف شوي وي.

ادامه مطلب
Загрузка...
د تخمونو لپاره د خاوری

آیا دا د ګولۍ په بټیو کې د کرلو تخمونو ارزښت لري

ډیری خلک غواړي خپل تخمونه کښت کړي. دا پروسه داخليږي او نیول کیږي، دا امکان لري چې د میکانیزم او انکشاف د تنفس څارنه وکړي. په دې حالت کې، هر باغدار غواړي چې پیاوړي تخمونه ولري ترڅو د قوي ریډ سیسټم سره. په یوه کلمه کې، هغه څوک چې ښه حاصلات ورکوي او په هغې کې پانګې اچونې مالي او کار لګښتونه به هم توجیه کړي، او همدا راز هغه وخت چې مصرف شوي وي.
ادامه مطلب
Загрузка...