وېشنيزه د مکالر میتر

کوهیا - ستاسو لین پاکول
د مکالر میتر

کوهیا - ستاسو لین پاکول

لږ باغونه پوهيږي چې کوهی څه ښکاري. خو په شخصي توګه، یا هغه انځورونه چې له هغه ځای څخه جالوم جوړ شوي وي، ممکن ممکن هر څه ولیدل شي. جشنیایی خوښ او نرمه کوهیا د کارولو لپاره تقریبا لامحدود امکانات چمتو کوي. د نسلونو څخه مننه، دا نبات چې پخوا د جوزومونو جوړولو لپاره کارول شوی، نن ورځ یو نوی ژوند وموندل شو، په ډیرو روښانه رنګونو کې ښکیل شوی.

ادامه مطلب
Загрузка...
د مکالر میتر

کوهیا - ستاسو لین پاکول

لږ باغونه پوهيږي چې کوهی څه ښکاري. خو په شخصي توګه، یا هغه انځورونه چې له هغه ځای څخه جالوم جوړ شوي وي، ممکن ممکن هر څه ولیدل شي. جشنیایی خوښ او نرمه کوهیا د کارولو لپاره تقریبا لامحدود امکانات چمتو کوي. د نسلونو څخه مننه، دا نبات چې پخوا د جوزومونو جوړولو لپاره کارول شوی، نن ورځ یو نوی ژوند وموندل شو، په ډیرو روښانه رنګونو کې ښکیل شوی.
ادامه مطلب
Загрузка...