وېشنيزه معياري رسسري

د راسبری د وده کونکي ځانګړتیاوی
معياري رسسري

د راسبری د وده کونکي ځانګړتیاوی

په باغونو کې د ریکسري بوشونه د هر چا حیرانول ستونزمن دي، او د رایسري ونې؟ ښکلی ښکلي کښت شوي ونې چې ډیرې میوې لري د پام وړ او پاملرنه کوي. موږ د معياري رسسري ډولونو په اړه خبرې کوو. د راسبیری د ونو ډولونه د کرینونو دری نوعه زموږ په ساحو کې ډیر عام دي، او موږ به د دوی په اړه خبرې وکړو.

ادامه مطلب
Загрузка...
معياري رسسري

د راسبری د وده کونکي ځانګړتیاوی

په باغونو کې د ریکسري بوشونه د هر چا حیرانول ستونزمن دي، او د رایسري ونې؟ ښکلی ښکلي کښت شوي ونې چې ډیرې میوې لري د پام وړ او پاملرنه کوي. موږ د معياري رسسري ډولونو په اړه خبرې کوو. د راسبیری د ونو ډولونه د کرینونو دری نوعه زموږ په ساحو کې ډیر عام دي، او موږ به د دوی په اړه خبرې وکړو.
ادامه مطلب
Загрузка...