وېشنيزه ترهګون

څنګه په ژمی کې د کړکۍ په مقابل کې تریاکو وده وکړو
ترهګون

څنګه په ژمی کې د کړکۍ په مقابل کې تریاکو وده وکړو

تورجنګ (مشهوره تورات) - مسالیدونکې بوټي، چې د نړۍ په مختلفو طنزونو کې مینه واله شوه. سربېره پر دې، د ترهنون په اړه اوریدل، موږ ډیری د «ترهن» د شنه ګرمو څښاک چک یادوو. د یوې کورنۍ لپاره، دا بسیا ده چې یواځې د 4-5 ټراګرافونو بوټو وکرل شي. د ستاسې په کړکۍ کې د تور تاکون (تریګونګ)، تاسو کولی شئ د شنه شنه پاڼي د خوشبیني خوندیتوب ذایق څخه خوند واخلئ.

ادامه مطلب
Загрузка...
ترهګون

څنګه په ژمی کې د کړکۍ په مقابل کې تریاکو وده وکړو

تورجنګ (مشهوره تورات) - مسالیدونکې بوټي، چې د نړۍ په مختلفو طنزونو کې مینه واله شوه. سربېره پر دې، د ترهنون په اړه اوریدل، موږ ډیری د «ترهن» د شنه ګرمو څښاک چک یادوو. د یوې کورنۍ لپاره، دا بسیا ده چې یواځې د 4-5 ټراګرافونو بوټو وکرل شي. د ستاسې په کړکۍ کې د تور تاکون (تریګونګ)، تاسو کولی شئ د شنه شنه پاڼي د خوشبیني خوندیتوب ذایق څخه خوند واخلئ.
ادامه مطلب
Загрузка...