وېشنيزه د مڼو لپاره د مڼو ونو ډولونه

د مڼو د ونو کښت کول د اوور په لارو کې: کوم ډول ډول غوره کول
د مڼو لپاره د مڼو ونو ډولونه

د مڼو د ونو کښت کول د اوور په لارو کې: کوم ډول ډول غوره کول

نن ورځ، د مڼو د ونو لوی نسلونه د مڼو ونې رامینځ ته شوي، چې کولی شي په بشپړه توګه په ډیری شمالي سیمو کې ریښی او میوه هم ونیسي. له همدې کبله، نن ورځ زموږ پاملرنه به په مختلفو برخو تمرکز وکړي چې د یورالمي اقلیماتو په وروستیو کې د کښت لپاره مناسبه وي. موږ به د ځانګړو ډولونو لپاره د پاملرنې او کرنې ځانګړتیاوې هم وڅیړو.

ادامه مطلب
Загрузка...
د مڼو لپاره د مڼو ونو ډولونه

د مڼو د ونو کښت کول د اوور په لارو کې: کوم ډول ډول غوره کول

نن ورځ، د مڼو د ونو لوی نسلونه د مڼو ونې رامینځ ته شوي، چې کولی شي په بشپړه توګه په ډیری شمالي سیمو کې ریښی او میوه هم ونیسي. له همدې کبله، نن ورځ زموږ پاملرنه به په مختلفو برخو تمرکز وکړي چې د یورالمي اقلیماتو په وروستیو کې د کښت لپاره مناسبه وي. موږ به د ځانګړو ډولونو لپاره د پاملرنې او کرنې ځانګړتیاوې هم وڅیړو.
ادامه مطلب
Загрузка...