وېشنيزه ویرونیکا دندې

ګټوره ویروسیکا خدمتونه څه دي؟
ویرونیکا دندې

ګټوره ویروسیکا خدمتونه څه دي؟

ګراس ویرونیکا نه یوازې د ناروغیو یا د دوی د مخنیوي لپاره استعمالیږي. دا د دویمې کورسونو لپاره د موسمي کولو په توګه هم کارول کیږي، شراب ونو او برتانیا کې اضافه شوي او د کاسمیټیک په جوړولو کې کارول کیږي. برسېره پردې، دا په دوديزه توګه اوږد مشهور دود دی، سره له دې چې زه بايد ووايم چې کورني دوديز فارمسولوژي يې له دې څخه تېرې کړې.

ادامه مطلب
Загрузка...
ویرونیکا دندې

ګټوره ویروسیکا خدمتونه څه دي؟

ګراس ویرونیکا نه یوازې د ناروغیو یا د دوی د مخنیوي لپاره استعمالیږي. دا د دویمې کورسونو لپاره د موسمي کولو په توګه هم کارول کیږي، شراب ونو او برتانیا کې اضافه شوي او د کاسمیټیک په جوړولو کې کارول کیږي. برسېره پردې، دا په دوديزه توګه اوږد مشهور دود دی، سره له دې چې زه بايد ووايم چې کورني دوديز فارمسولوژي يې له دې څخه تېرې کړې.
ادامه مطلب
Загрузка...