وېشنيزه زرد ګل

د سهار "سهار" لپاره تفصیل او پاملرنه
زرد ګل

د سهار "سهار" لپاره تفصیل او پاملرنه

د حیرانتیا وړ نه ده چې پلم د باغونو څخه یو "مشهور" دی. دا په پاملرنې کې نسبتا نسبتا دی او په لوی اندازه د خوږو او جوارو رسه برابروي، چې د لویانو او ماشومانو ډیر شوق دي. نن، د پلاو ډیری ډولونه شتون لري، او د سهار مختلفوالی د مقبولیت په شرایطو کې وروستنی نه دی؛ د کښت کولو او ساتلو پاملرنه په دې مقاله کې د پام وړ اصلي څیز دی.

ادامه مطلب
Загрузка...
زرد ګل

د سهار "سهار" لپاره تفصیل او پاملرنه

د حیرانتیا وړ نه ده چې پلم د باغونو څخه یو "مشهور" دی. دا په پاملرنې کې نسبتا نسبتا دی او په لوی اندازه د خوږو او جوارو رسه برابروي، چې د لویانو او ماشومانو ډیر شوق دي. نن، د پلاو ډیری ډولونه شتون لري، او د سهار مختلفوالی د مقبولیت په شرایطو کې وروستنی نه دی؛ د کښت کولو او ساتلو پاملرنه په دې مقاله کې د پام وړ اصلي څیز دی.
ادامه مطلب
Загрузка...