وېشنيزه گوزیریري روسیه

د توزبیری ترټولو مشهور او غوره ډولونه
گوزیریري روسیه

د توزبیری ترټولو مشهور او غوره ډولونه

د ګوتو بیری اوږده موده د هغې د خوند، صحي شتمنیو او استثنا لپاره پیژني. گوزیریان د باغونو او د کورونو له ډیری محبوبونو څخه جوړ شوي. د خوږو ونو د لوی حاصلاتو راټولولو لپاره، باغران هڅه کوي چې د ګوتو پرته د هزاره ګانو غوره ډولونه په خپله بڼه کښیني. ایا ته پوهیږئ؟

ادامه مطلب
Загрузка...
گوزیریري روسیه

د توزبیری ترټولو مشهور او غوره ډولونه

د ګوتو بیری اوږده موده د هغې د خوند، صحي شتمنیو او استثنا لپاره پیژني. گوزیریان د باغونو او د کورونو له ډیری محبوبونو څخه جوړ شوي. د خوږو ونو د لوی حاصلاتو راټولولو لپاره، باغران هڅه کوي چې د ګوتو پرته د هزاره ګانو غوره ډولونه په خپله بڼه کښیني. ایا ته پوهیږئ؟
ادامه مطلب
Загрузка...