وېشنيزه د چرګانو غواو

د غوړولو لپاره د رشد د رشد ځانګړتیاوې: ځوانان څه ډول او څه شی دي
د چرګانو غواو

د غوړولو لپاره د رشد د رشد ځانګړتیاوې: ځوانان څه ډول او څه شی دي

کېدی شي ډیری نوښت لرونکي کروندګر داسې ښکاري چې د غوښې لپاره د خوړو وده ډیره ستونزمنه او ګران ده، مګر که تاسو په سمه توګه دا پروسه تنظیم کړئ، د کور او حيواناتو د اړتیاوو ساتلو لپاره، په کور کې د غوښې لپاره د غوږونو پالنه به د اقتصادي لید څخه ګټه پورته شي.

ادامه مطلب
Загрузка...
د چرګانو غواو

د غوړولو لپاره د رشد د رشد ځانګړتیاوې: ځوانان څه ډول او څه شی دي

کېدی شي ډیری نوښت لرونکي کروندګر داسې ښکاري چې د غوښې لپاره د خوړو وده ډیره ستونزمنه او ګران ده، مګر که تاسو په سمه توګه دا پروسه تنظیم کړئ، د کور او حيواناتو د اړتیاوو ساتلو لپاره، په کور کې د غوښې لپاره د غوږونو پالنه به د اقتصادي لید څخه ګټه پورته شي.
ادامه مطلب
Загрузка...