درملنه

"Streptomycin": وترنری استعمال او خواړه

په فارمونو باندې د چرګانو پالنه او چرګان، او په ساده ډول په وړو فارمونو کې، کله ناکله د څارویو یا چرګانو چرګانو د زیانونو سره مخ کیږي، د ساري ناروغیو په پایله کې. په تیره لسیزه کې نیمایي، دا ستونزه په ځانګړي توګه اړونده ده. د دې رجحان لپاره یو دلیل د جغرافیائی او تجارتي سرحدونو کشف دی.

ادامه مطلب