وېشنيزه د مڼو تخمونه

په ښارونو کې د نرسریانو ونو ونې
د مڼو تخمونه

په ښارونو کې د نرسریانو ونو ونې

د نيالګيو نرسري د ونو او بوټو د پرمختګ لپاره اصلي مرکز دى. په دې "شنه" زون کې د کرنې، د باغدارۍ د ټولو ډولونو د ودې او انکشاف لپاره ټول شرایط رامنځته کیږي. د نرسري متخصصین پوهیږي چې څنګه د "وارډ" په مناسبه توګه پاملرنې سره، سیمه ایز نباتات تل د ضمانت لوړه کچه او حاصل څرګندوي.

ادامه مطلب
Загрузка...
د مڼو تخمونه

په ښارونو کې د نرسریانو ونو ونې

د نيالګيو نرسري د ونو او بوټو د پرمختګ لپاره اصلي مرکز دى. په دې "شنه" زون کې د کرنې، د باغدارۍ د ټولو ډولونو د ودې او انکشاف لپاره ټول شرایط رامنځته کیږي. د نرسري متخصصین پوهیږي چې څنګه د "وارډ" په مناسبه توګه پاملرنې سره، سیمه ایز نباتات تل د ضمانت لوړه کچه او حاصل څرګندوي.
ادامه مطلب
Загрузка...