وېشنيزه د وزو څښاک

وده او ساتنه د څارویو لپاره، د پاڼی څښتن ښه حاصل څنګه ترلاسه کول
د وزو څښاک

وده او ساتنه د څارویو لپاره، د پاڼی څښتن ښه حاصل څنګه ترلاسه کول

دا ډول نبات د چوغندر یا پښو چوغی په حیث زموږ په ویشو کې ډیر عام نه دی. په عین وخت کې، دا په مدیترانیا هیوادونو کې ډیره ستاینه شوې ده. دلته دا د تاک سره یوځای خوړل کیږي، ځکه چې د انسان بدن ته ګټه نده لږه. په دې مقاله کې موږ د بڼوالۍ لپاره د سپارښتنې وړاندیز کوو او د باغ پالنې لپاره د باغ پالنې لپاره ساتنه کوو.

ادامه مطلب
Загрузка...
د وزو څښاک

وده او ساتنه د څارویو لپاره، د پاڼی څښتن ښه حاصل څنګه ترلاسه کول

دا ډول نبات د چوغندر یا پښو چوغی په حیث زموږ په ویشو کې ډیر عام نه دی. په عین وخت کې، دا په مدیترانیا هیوادونو کې ډیره ستاینه شوې ده. دلته دا د تاک سره یوځای خوړل کیږي، ځکه چې د انسان بدن ته ګټه نده لږه. په دې مقاله کې موږ د بڼوالۍ لپاره د سپارښتنې وړاندیز کوو او د باغ پالنې لپاره د باغ پالنې لپاره ساتنه کوو.
ادامه مطلب
Загрузка...