وېشنيزه کیمونه

ګټه او پالنه د کاليفورنیا وارزونه
کیمونه

ګټه او پالنه د کاليفورنیا وارزونه

د کیليفورنیا وارزونه او په کور کې د هغوی نسل کول د کوټګر او انګلر دواړو لپاره ګټور دنده ده. د دوی ژوند او ناقانونه وړتیا، چې د خپلو خپلوانو په پرتله دوه برابره وي، د هغوی د نسل پالنې اصلي لاملونه دي. مګر هر کاروبار خپل فرعي څانګې لري. او، داسې ښکاري چې داسې ساده کار لکه د نسلونو د تودوخې په څیر، د نس ناستې په ساحه کې لا هم ځینې پوهه لري.

ادامه مطلب
Загрузка...
کیمونه

ګټه او پالنه د کاليفورنیا وارزونه

د کیليفورنیا وارزونه او په کور کې د هغوی نسل کول د کوټګر او انګلر دواړو لپاره ګټور دنده ده. د دوی ژوند او ناقانونه وړتیا، چې د خپلو خپلوانو په پرتله دوه برابره وي، د هغوی د نسل پالنې اصلي لاملونه دي. مګر هر کاروبار خپل فرعي څانګې لري. او، داسې ښکاري چې داسې ساده کار لکه د نسلونو د تودوخې په څیر، د نس ناستې په ساحه کې لا هم ځینې پوهه لري.
ادامه مطلب
Загрузка...