وېشنيزه په منی کې د پیوند پاملرنه

د کوچنيانو لپاره د سرې پاملرنې
په منی کې د پیوند پاملرنه

د کوچنيانو لپاره د سرې پاملرنې

د مني په موسم کې د کوچنیانو د باغ لپاره مناسب او لوړ کیفیت پاملرنې د غوره راتلونکي لپاره کلیدي د چرګانو فصل دی، او د کوم فعالیت فعالیتونه ترسره شوي دي، دا په دې پورې اړه لري چې څنګه په آسانی سره د ژمي په سړه هوا او د تودوخی بدلونونو سره مخامخ کیږي. راځئ چې د خاورې سره پیل وکړو د خاورې د پیل لپاره د آچ چمتو کول د خاورې د چمتو کولو سره پیل کیږي.

ادامه مطلب
Загрузка...
په منی کې د پیوند پاملرنه

د کوچنيانو لپاره د سرې پاملرنې

د مني په موسم کې د کوچنیانو د باغ لپاره مناسب او لوړ کیفیت پاملرنې د غوره راتلونکي لپاره کلیدي د چرګانو فصل دی، او د کوم فعالیت فعالیتونه ترسره شوي دي، دا په دې پورې اړه لري چې څنګه په آسانی سره د ژمي په سړه هوا او د تودوخی بدلونونو سره مخامخ کیږي. راځئ چې د خاورې سره پیل وکړو د خاورې د پیل لپاره د آچ چمتو کول د خاورې د چمتو کولو سره پیل کیږي.
ادامه مطلب
Загрузка...